Pere tähendab pidevat arengut

Olenemata pere suurusest on igati kohane seda võrrelda organisatsiooniga. Nii nagu organisatsioonide edukust mõjutavad selle liikmete omavaheline koostöö, usaldus, eesmärkide seadmine, kokkulepitud reeglid ning väärtused, sõltub ka perekonna funktsioneerimise edukus sarnastest põhimõtetest.

Ei pea eeldama, et partneritel peab olema täielikult kattuv väärtuste süsteem. Samuti ei saa eeldada, et partnerite baasvajadused on täpselt ühesugused – peaaegu üheski kooselus ei ole suhe algusest peale küps. Toimiv kooselu tähendab pidevat arenemist, sellesse panustamist ning aina uute väljakutsete vastuvõtmist ja ületamist.

 
Mõned näited võimalikest väljakutsetest kooselus ja peresuhetes:
 • suhtlemisraskused
 • kohanemine muutustega pereelus
 • lapsevanemaks olemine
 • tasakaalu leidmine töö-, kooli- ja pereelu vahel
 • depressioon
 • ülemäärane armukadedus
 • partner tekitab pidevat hirmu ja peksab
 • sõltuvusprobleemid (alkohol, narkootikumid, ravimid, kasiino, arvutimängud, porno)
 • lahutus peres
 • kärgpere elukorraldusega kohanemine
 • pereliige on kiindunud samasoolisesse
 • pereliige tunneb, et on vales kehas sündinud
 • pereliige on haige
 • lein peres
 • vananemine

Kui ootused pereelule on ebarealistlikult kõrged, siis kipuvad ka igapäevased probleemid valmistama väga suurt pettumust ja stressi. Sisemise valmisoleku saavutamine nende probleemidega tegelemiseks võib sellisel juhul aega võtta.

 

Mõned levinud müüdid:
 • heades perekondades probleeme ei ole
 • kui oled hea lapsevanem, siis su lapsel probleeme ei ole
 • laste kasvatamine on lihtne, mingit stressi pole
 • tasakaalu leidmine lapsevanema rolli, tööelu ja isikliku elu vahel tuleb iseenesest
 • teraapia on mõeldud ainult tõeliselt suurtes raskustes peredele

Mida varasemalt tuntakse ära märgid, et pere funktsioneerimine hakkab kiiva kiskuma, seda kiiremini ja tõhusamalt on võimalik suunda korrigeerida ning vajalikke muutusi ellu viia.

Arsti ja ema Piret Rospu blogi  uuematest tervisealastest arengutest, uurimuste tulemustest, teadusartiklitest ja juhenditest