Psühholoogiline nõustamine

Kuidas saab psühholoog toeks olla?

Psühholoog pakub võimaluse privaatseks kohtumiseks, kus saate rääkida vabas ja neutraalses õhkkonnas pingetest ning konfliktidest, mis tekitavad rahulolematust ja tugevaid negatiivseid emotsioone. Kõik kohtumisel räägitu on konfidentsiaalne ning jääb Teie ning psühholoogi vahele. Vajaduse korral on võimalus jääda anonüümseks.

Nõustamisel analüüsime koos põhjuseid, mis on viinud keeruliste olukordade või talumatute tunneteni. See on võimalus väljendada raskeid ja allasurutud tundeid turvalises keskkonnas, koostada psühholoogi kaasabil lahendusplaan tulevikuks ning tema toel see ka ellu viia.

 

Ootame Teid, kui tunnete, et mõni allpool esitatud väidetest kirjeldab Teie olukorda:

 • vajan ärakuulamist ja asjatundlikku toetust
 • kahtlen iseendas ja oma väärtuses
 • kahtlen oma võimetes ja oskustes
 • ma ei sobi teiste hulka
 • ma olen teistest erinev ja mind koheldakse seetõttu halvasti
 • olen olukorras, kus on keeruline iseseisvalt lahendust leida
 • probleemid on üle pea kuhjunud
 • vajan tuge keeruliste otsuste ja valikute tegemisel
 • muremõtted ei lase elu täisväärtuslikult elada
 • olukord tundub lootusetu
 • mitte keegi, isegi lähedased, ei mõista mind
 • raske on uinuda
 • olen sageli ärevuses või masendunud meeleolus
 • meeleolu kõigub varasemast rohkem
 • elus on toimunud suured muutused
 • olen pidevalt väsinud
 • kõik tundub mõttetu

Põhjusi, kus võid vajada ärakuulamist ja toetust, võib olla ka teistsuguseid.