Täiskasvanutele

Vaimne tervis on tähtis soost sõltumata

vaimse tervise psühholoog Olle SelliovMe kõik kogeme aeg-ajalt stressi. Kiire tempoga ühiskonnas oleme justkui haaratud võidujooksu, et üksteist oma saavutustega üle trumbata. Keskkonnamüra, sotsiaalne surve, kuritegevus ja ülejõukäiv töökoormus on tuttavad pea igaühele. Mõnikord kogeme aga eriti traumeerivaid olukordi, nagu näiteks lähedase inimese kaotus või (füüsiline, vaimne, seksuaalne) vägivald, mille tagajärjel võivad tekkida tõsised vaimse tervise probleemid.

Meie taluvuslävi on erinev. Meie reaktsioonid stressi- ja traumaolukordadele ning võimekus nendega toime tulla on samuti erinevad. Ilmselgelt peab meie organism selliste olukordadega toimetulemiseks rakendama tavapärasest enam ressursse, mis omakorda muudab meid vastuvõtlikumaks haigustele. Võimalikult varane sekkumine tagab, et normaalne igapäevaeluga toimetulek saavutatakse kiiremini.

vaimse tervise psühholoog Olle Selliov

Teinekord kammitseb meid abi küsimast häbi, hirm või uhkus. Oleme pigem valmis kannatama kui laskma end nõrga või haavatavana välja paista. Näiteks levinud soolised stereotüübid muudavad paljude meeste jaoks abi otsimise raskemaks. Õnneks on ühiskond muutumas teadlikumaks ning iseenda heaolu ja tervise nimel töötamist peetakse aina enam iseenesestmõistetavaks.

Omaette probleemiks võib osutuda spetsialistide professionaalsus ja usaldusväärsus. Kui me millegi poolest erineme suurest massist ja oleme elus kogenud rohkelt näpuganäitamist, halvustamist ja kiusamist, siis on meie jaoks eriti tähtis omada kindlustunnet, et spetsialist, kelle poole me abi saamiseks pöördume, kohtleks meid austuse, tähelepanuga ning hooliks meist tingimusteta. Ja see on VAITER-i lubadus oma klientidele.