Vanematele mõeldud küsimustik 5-15-aastaste laste
arengu ja käitumise hindamiseks

Testi vastuste edastamine on tasuline teenus.

Testi vastuseks on skooritabel ja graafilised pildid, mille saatmise hind on 17eurot. Tulemused saadetakse peale arve tasumist kolme tööpäeva jooksul. Arve saadetakse ankeedis märgitud aadressile.

VAITER-i psühholoogi vastuvõtule tulles on testi tulemused tasuta, koos asjakohaste kommentaaride ning aruteluga.

Testi on soovitav täita juhtudel, kui on vajadus hinnata, kas lapse funktsioonid ja käitumine on tavapärasele arengule kohane või normist kõrvalekalduv. Test ei võimalda panna diagnoose, kuid annab aimu, milliste funktsioonidega võib lapsel olla raskusi, ja kas talle oleks vajalik pakkuda kõrgendatud tähelepanu või toetust. Juhime tähelepanu, et testi tulemusi võivad interpreteerida vaid vastava väljaõppe läbinud professionaalid. Testi tulemused tasub kaasa võtta psühhiaatri vastuvõtule, kui on plaanis läbi viia põhjalikum diagnostika.
Näidis

Testi täitmine

Antud küsimustik sisaldab väiteid, mis puudutavad Teie lapse oskusi ja käitumist erinevates arenguvaldkondades. Selleks, et tagada täielik ja mitmekülgne ülevaade Teie lapse võimetest, palume teil vastata kõigile küsimustele. Võite vabalt lisada ka omapoolseid kommentaare.

Olenevalt east käituvad lapsed erinevalt, seega võrrelge oma lapse käitumist ja oskusi teiste samaealiste lastega. Esitatud väidetele järgnevad kastikesed, kus on kirjas „Ei kehti minu lapse kohta“, „Mõnikord/mõningal määral käib minu lapse kohta“ või „Kehtib täielikult minu lapse kohta“. Märkige ära kastike, mis Teie arvates kõige paremini vastab Teie lapse toimetulekule igapäevastes olukordades.