Saa iseenda paremaks versiooniks

Registreeru programmi "Hoolivad isad" gruppi

Registreeru programmi "Naised vägivallata" gruppi

Teenused, mida pakume​ 

Individuaalteraapia

Individuaalne psühholoogiline nõustamine, teraapia ja coaching

Pereteenus

Teraapia, nõustamine, kohtumiste koraldamine ja perelepituse teenus

Paariteraapia

Laialtlevinud psühhoteraapiameetodid lahendamaks probleeme paarisuhtes

Tugigrupid

Tugigrupid ja kogemusnõustamine vägivalla ja vaimse tervise teemadel

Koolitused

Vägivalla ennetuse ja vaimse tervisega seotud koolitused täiskasvanutele, peredele ja spetsialistidele

Ekspertnõustamine

Ekspertnõustamisteenus spetsialistidele ja organisatsioonidele

Isa ja laps kallistamas

Hoolivad isad: turvalisem elu lastele

Kas soovid oma lapse ja tema emaga toetavat, turvalisemat ja vägivallavaba suhet? Tutvu programmiga "Hoolivad isad"

Naised vägivallata​​

Kas soovid ennetada või vähendada oma vägivallakäitumist? Tutvu programmiga "Naised vägivallata"

Pilt savitööst

Loovteraapia "Töö saviväljal"​​

Saviteraapiat kasutatakse põhiliselt töös laste ja täiskasvanutega psühhiaatrias ja traumateraapias, samuti rehabilitatsioonis. Teraapia kaudu tekib juurdepääs traumakolletele ajus. Vaata lähemalt

Lipusüsteemi komponendid

"LIPUSÜSTEEMI" koolitus

Lipusüsteem aitab sobival viisil hinnata ja edendada arutelu 0-18 aastaste laste ja noorte seksuaalkäitumise juhtumite üle ning leida sellele reageerimise viis, mis põhineb terve seksuaalse arengu toetamisel. Vaata lähemalt

Miks MTÜ VAITER?

Meie missiooniks on kliendikeskselt ja innovatiivselt disainitud teenuste, austava koostöö ning tõhusa ennetus- ja teavitustegevuse abil parandada Eesti elanike vaimset tervist. Soovime olla toeks kõigile, kes vajavad abi tasakaalu ja toimetuleku otsingutes.

Osutame toetavaid ja abistavaid teenuseid peredele, koolitusi lapsevanematele ja spetsialistidele ning anname ekspertnõu kohalikele omavalitsustele ja teistele organisatsioonidele.

Meeskonnaliikmetel on pikaajalised kogemused ja teadmised sotsiaal- ja ohvriabiteenuste korraldamisest riiklikul ja kohalikul tasandil, samuti rahvusvahelises koostöös, ettevõtluses ja ärijuhtimises ning teenuste arenduses.

Pakume teenuseid eesti, inglise, vene, soome, hollandi ja itaalia keeles.

Meie tiim

onneliv(ätt)vaiter.ee

Juhatuse liige, perenõustaja, koolitaja, projektijuht, ekspert

keete(ätt)vaiter.ee

Juhatuse liige, loovterapeut, psühhosotsiaalne nõustaja, projektijuht, ekspert

info(ätt)vaiter.ee

Tegevjuht, finants- ja tehnoloogianõustaja

sigrid(ätt)vaiter.ee

Koolitaja, psühhosotsiaalne nõustaja, grupikoolitaja, projektijuht, ekspert

Koostööpartnerid

TALLINNA LASTE TUGIKESKUS

Vaimse Tervise Edendamise Kompetentsikeskus

📢 Täna on naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev

Naistevastane vägivald on naiste inimõiguste rikkumine ning naiste diskrimineerimise vorm; see tähendab kõiki soolise vägivalla akte, nendega ähvardamist, sundi või omavolilist vabadusest ilmajätmist sõltumata sellest, kas see leiab aset avalikult või eraelus.

👉 Iga kolmas Eesti naine on kogenud oma praeguse või ekspartneri poolt füüsilist ja/või seksuaalset vägivalda; 41% on kogenud alandamist ja hirmutamist, ja 38% kontrollivat käitumist.
👉 Euroopa liidu põhiõiguste ameti 2020 uuringu põhjal sai 47% naistest kodus füüsilisi vigastusi, perevägivalla tagajärgedeks olid ka depressioon (40%), ärevus (43%), enesekindluse kadu (39%) ja unehäired (33%).
👉 84% perevägivalla toimepanijatest on mehed, ohvritest 78% on naised.
👉 Pea kõik Eestis läbi aastate avastatud inimkaubanduse juhtumeid on naisohvritega. Enamasti on tegemist naiste seksuaalse ekspluateerimisega.

Vägivalla põhjused peituvad ajalooliselt kujunenud meeste ja naiste ebavõrdsetes võimusuhetes. Seetõttu räägitaksegi naistevastasest vägivallast kui eraldi mõistest ja probleemist, mille tõkestamisel tuleb tegeleda soolise ebavõrdsuse ning naiste diskrimineerimise kaotamisega.

Eestis on viimastel aastatel panustatud oluliselt perevägivalla ohvrite tugiteenustesse, nii näeb järgmise aasta riigieelarve ette 1,7 miljonit eurot naistevastase vägivalla ja perevägivalla ohvritele suunatud teenustele.

❓ Kust leida abi?

Igas Eesti maakonnas on olemas naiste varjupaigad, kus pakutakse abi ja toetust nii naistevastase vägivalla ohvritele kui nendega kaasas olevatele lastele. Samuti on Eestis neli seksuaalvägivalla abikeskust, mis pakuvad ohvritele ööpäevaringset tasuta terviseabi.

📞 Ohvriabi
Tasuta 24/7 telefon: 116 006
Välismaalt helistades +372 614 7393
Inimkaubanduse ennetamise nõuandeliin +372 660 7320

ℹ️ www.palunabi.ee/
... Loe lähemaltVähem
View on Facebook
Head Tallinna elanikud! Võimalus on saada tasuta psühholoogilise kriisiabi nõustamist, mida pakub Tallinna linna rahastusel Mtü EluliinAjad on rasked. Meie läheduses käib sõda. Elu aina kallineb ja toimetulek muutub üha keerulisemaks. Ka valget aega jääb aina vähemaks. See kõik mõjutab meie psühholoogilist heaolu. 😞💔

👉 Kui märkad, et olemine on muutunud eriti raskeks ja vaimse tervise spetsialisti vastuvõtule saamiseks tuleb pikalt oodata, pöördu meie Eluliin Mittetulundusühingust kolleegide poole kriisiabi nõustamisele.

✔️ Psühholoogilise kriisiabi teenust osutatakse silmast silma vastuvõttudena ja telefoninõustamisena eesti ja vene keeles.
✔️ Teenusele saab registreerida telefonil 📱 6314300.
✔️ Teenus on tallinlasele tasuta.

Aita ennast ja astu esimene samm❣️
... Loe lähemaltVähem
View on Facebook