HOOLIVAD ISAD

Projektist

Mittetulundusühing Vaimse Tervise Edendamise Kompetentsikeskus koordineerib Erasmus+ toetuse abil projekti, mille käigus kohaldatakse, piloteeritakse ja juurutatakse Eestis, Lätis ja Sloveenias programmi “Hoolivad isad”. Programm on välja töötatud Kanadas 2001. aastal ja see on kasutusel juba sellistes Euroopa riikides nagu Suurbritannia, Iirimaa, Saksamaa, Holland ja Rootsi. 

Programmi “Hoolivad isad” piloteerimine ja kohaldamine toimub novembrist 2018 kuni novembrini 2020 koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga. Projektiperioodi jooksul koolitatakse Eestis välja 8 grupijuhti, piloteeritakse rühmade läbiviimist 2 korda, koolitatakse välja 2 grupijuhtide koolitajat ning töötatakse välja juhendid ja esitlusmaterjalid.

 

 

"HOOLIVAD ISAD" loob kogu perele suurema turvatunde

Mis on “Hoolivad isad”?

„Hoolivad isad” on programm pereisadele, kes mõnikord vihastavad oma laste või laste ema peale, ja kellel on raske oma vihamõtetel minna lasta. Võib juhtuda, et puuduvad teadmised ja oskused, kuidas olla hooliv, armastav ja austav lapsevanem. Raske võib olla leida ka tuge väljastpoolt, mille abil oma peresuhteid parandada. “Hoolivad isad” aitab saada paremaks isaks ja luua tervemaid suhteid nii laste kui oma partneriga.    

Tavaliselt kestab “Hoolivate isade” grupitöö 2 tundi, ühe korra nädalas ja kokku 17 nädala jooksul.  Grupis osaleb 8-12 isa. Lapsed ega emad grupitöös ei osale. Gruppe juhivad enamasti kaks grupijuhti – üks naissoost ja üks meessoost. Gruppides jagatakse oma isaksolemise kogemusi ning antakse üksteisele tagasisidet. Lahendatakse ka väikesi kodutöid.  

“Hoolivad isad” programmi eesmärk on parandada meeste suhteid oma perega ja aidata neil paremini mõista laste arengut ning nende vajadusi. 

Mõned teemad, mida grupitööde käigus käsitletakse:

 • Lapsega suhte ülesehitamine lapsekeskse vanemluse kaudu;
 • Ebaterve, vägivaldse ja hooletusse jätva käitumise äratundmine;
 • Laste ema suhtes kasutatava vägivalla mõju lastele;
 • Laste arenguetapid – mida oodata;
 • Lastega mängimine;
 • Laste vajadustega arvestamine;
 • Positiivne kommunikatsioon;
 • Koostöö laste emaga;
 • Probleemilahendus ja keeruliste olukordade ning frustratsiooniga toimetulek;
 • Millised on alternatiivid karistamisele;
 • Usalduse ja tervenemise taastamine.
 
 •  
baby-blue-sky-carefree-1166990

Projekti partnerid

TALLINNA SOTSIAAL-JA TERVISHOIUAMET

RIGA SOCIAL SERVICE

DRUSTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO

MIESSAKIT RY