Teadmised tagavad turvalisuse

KOOSTÖÖPARTNERID:

MTÜ VAITER ning välispartner Lätist – Association MARTA Centre – viivad üheskoos ellu projekti “Eesti spetsialistide teadlikkuse tõstmine perevägivallast”.

MARTA Centre on Lätist, ning on ka üheks projekti koolitusprogrammi väljatöötajaks. MARTA Centre on on ainus naiste õiguste eest seisev institutsioon Lätis. Marta Centre osutab professionaalset sotsiaal-, õigus-, psühholoogilist teenust vägivalla ja inimkaubanduse ohvritele ning haavatavas elusituatsioonis naistele ja nende lastele. Organisatsioon on loonud ja ellu viinud vägivalda käsitlevaid programme nii noortele kui sotsiaalvaldkonna spetsialistidele.

Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra perioodi 2014–2021 finantsmehhanismide programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ (Local Development and Poverty Reduction) ning see kestab 18 kuud: 01.09.2021-28.02.2023.

Teadmised lähisuhtevägivallast

Koolituskalender 2022

MTÜ Vaiter viib ellu 2022 aastal projekti “Eesti spetsialistide teadlikkuse tõstmine perevägivallast”(2014-2021.1.05.20-0029), mille eesmärk on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas ja tõsta spetsialistide teadlikkust. Sellega seoses pakume tasuta koolitusi Eesti spetsialistidele, kes võivad oma töös kokku puutuda lähisuhtevägivallaga.

23. märtsil toimub koolitus koostöös MTÜ Eesti Ämmaemandate Ühinguga ja koolituse maht on 6 akadeemilist tundi. Koolituse järgselt on paranenud teadmised perevägivalla põhjustest, tagajärgedest, abistamisvõimalustest, taasohvristamise vältimisest ja ametkondade koostöö tõhustamise võimalustest. Koolitus käsitleb ka sihtgrupi jaoks olulist teemat: seksuaalvägivalda ning abistamisvõimalusi. Koolituse sihtgrupp: ämmaemandad.

Õpiväljundid:

 • Paranenud teadlikkus lähisuhtevägivalla levikust, perevägivallast, vägivallast kui sotsiaalsest ja inimõiguse probleemist.
 • Vägivalla erinevate vormide tuvastamine / mõistmine, millal on konflikt ja millal vägivald.
 • Seksuaalvägivalla olemus, abistamisvõimalused.
 • Kohtinguvägivald.
 • Arusaamine väljakutsetest, mis ohvritel on vägivallatsejast lahkumisel, lähenemisviisid ohvrikeskse lähenemise tagamiseks sekkumise kavandamisel.
 • Suurenenud teadlikkus vägivallaga seotud soopõhistest müütidest, soopõhise vägivalla mõistmine, soolisest vaatenurgast vajaliku toe ja abi pakkumisest.
 • Ohvrite vägivaldsesse suhtesse jäämise tegurite ja ohvrikeskse lähenemise olulisuse mõistmine sekkumise, abi ja toetuse kavandamisel.
 • Vägivallatsejatega töö aspektid.
 • Eestis kättesaadavad teenused ja abivõimalused.
 • Koolituspäeval osalejale väljastatakse tõend pärast meilile saadetud tagasiside täitmist.

Koolitajad

Kai Part – MD, PhD, naistearst ja õppejõud Tartu Ülikoolis Tartu Ülikooli Kliinikumis, Maailma Terviseorganisatsiooni seksuaalhariduse ekspertgrupi liige. Kai on kirjutanud koos kolleegidega seksuaalkasvatuse õpetajaraamatu II ja III kooliastmele, koostanud 8. klassi inimeseõpetuse õpiku, kohandanud ja sisuliselt toimetanud lasteaia seksuaalkasvatuse juhendmaterjali. 

Kai kaasabil sai Eestisse toodud  Lipusüsteemi metoodika.

https://www.etis.ee/CV/Kai_Part/est 

Tiivi Pihla – ämmaemand, noortenõustaja, seksuaalhariduse lektor SA Tartu Ülikooli Kliinikumis, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõud-vanemõpetaja.

https://www.etis.ee/CV/Tiivi_Pihla/est

Registreerumine läbi Eesti Ämmaemandate Ühingu.

MTÜ Vaiter viib ellu 2022 aastal projekti “Eesti spetsialistide teadlikkuse tõstmine perevägivallast”(2014-2021.1.05.20-0029), mille eesmärk on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas ja tõsta spetsialistide teadlikkust. Sellega seoses pakume tasuta koolitusi Eesti spetsialistidele, kes võivad oma töös kokku puutuda lähisuhtevägivallaga. 

Koolituse maht on 6 akadeemilist tundi ja koolituse järgselt on paranenud teadmised perevägivalla põhjustest, tagajärgedest, abistamisvõimalustest, taasohvristamise vältimisest ja ametkondade koostöö tõhustamise võimalustest. Koolituse sihtgrupp: sotsiaaltöötajad (sh KOV nõunikud ja spetsialistid, allasutuste töötajad- hooldustöötajad, tugiisikud, peretöötajad jne), lastekaitsetöötajad, politseitöötajad, hooldekodude töötajad, puuetega inimeste hoolekandeasutuste töötajad, prokuratuuri töötajad, kohtunikud ja kohtujuristid, haridustöötajad ja tugipersonal, perearstid ja õed. 

Õpiväljundid:

 • Paranenud teadlikkus lähisuhtevägivalla levikust, perevägivallast, vägivallast kui sotsiaalsest ja inimõiguse probleemist.
 • Vägivalla erinevate vormide tuvastamine / mõistmine, millal on konflikt ja millal vägivald.
 • Arusaamine väljakutsetest, mis ohvritel on vägivallatsejast lahkumisel, lähenemisviisid ohvrikeskse lähenemise tagamiseks sekkumise kavandamisel.
 • Suurenenud teadlikkus vägivallaga seotud soopõhistest müütidest, soopõhise vägivalla mõistmine, soolisest vaatenurgast vajaliku toe ja abi pakkumisest.
 • Ohvrite vägivaldsesse suhtesse jäämise tegurite ja ohvrikeskse lähenemise olulisuse mõistmine sekkumise, abi ja toetuse kavandamisel.
 • Vägivallatsejatega töö aspektid.
 • Eestis kättesaadavad teenused ja abivõimalused.
 • Koolituspäeval osalejale väljastatakse tõend pärast meilile saadetud tagasiside täitmist.

Koolituspäev Kesk-Eesti spetsialistidele toimub 21. aprillil 2022. aastal Türi Kultuurikeskuse klaassaalis.

Koolituspäeva ajakava: 

09.30-10.00 kogunemine

10.00-11.30 koolitus

11.30-11.45 paus

11.45-13.15 koolitus

13.15-14.00 lõuna

14.00-15.30 koolitus

15.30 – 16.00 lõpuring, küsimused

Koolitaja on Külle Kadarik. Külle on pereterapeut ja perelepitaja.

Külle on koolitaja erinevates programmides nagu “Hoolivad isad”, “Naised vägivallata”, “Imelised Aastad”, “Dialoog laste nimel”.  Ta on lõpetanud mitmeid teraapia väljaõppeid. Hetkel täiendab end kriisinõustamise ja traumateraapia väljaõppes.

MTÜ Vaiter viib ellu 2022 aastal projekti “Eesti spetsialistide teadlikkuse tõstmine perevägivallast”(2014-2021.1.05.20-0029), mille eesmärk on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas ja tõsta spetsialistide teadlikkust. Sellega seoses pakume tasuta koolitusi Eesti spetsialistidele, kes võivad oma töös kokku puutuda lähisuhtevägivallaga. 

Koolituse maht on 6 akadeemilist tundi ja koolituse järgselt on paranenud teadmised perevägivalla põhjustest, tagajärgedest, abistamisvõimalustest, taasohvristamise vältimisest ja ametkondade koostöö tõhustamise võimalustest. Koolituse sihtgrupp: sotsiaaltöötajad (sh KOV nõunikud ja spetsialistid, allasutuste töötajad- hooldustöötajad, tugiisikud, peretöötajad jne), lastekaitsetöötajad, politseitöötajad, hooldekodude töötajad, puuetega inimeste hoolekandeasutuste töötajad, prokuratuuri töötajad, kohtunikud ja kohtujuristid, haridustöötajad ja tugipersonal, perearstid ja õed. 

Õpiväljundid:

 • Paranenud teadlikkus lähisuhtevägivalla levikust, perevägivallast, vägivallast kui sotsiaalsest ja inimõiguse probleemist.
 • Vägivalla erinevate vormide tuvastamine / mõistmine, millal on konflikt ja millal vägivald.
 • Arusaamine väljakutsetest, mis ohvritel on vägivallatsejast lahkumisel, lähenemisviisid ohvrikeskse lähenemise tagamiseks sekkumise kavandamisel.
 • Suurenenud teadlikkus vägivallaga seotud soopõhistest müütidest, soopõhise vägivalla mõistmine, soolisest vaatenurgast vajaliku toe ja abi pakkumisest.
 • Ohvrite vägivaldsesse suhtesse jäämise tegurite ja ohvrikeskse lähenemise olulisuse mõistmine sekkumise, abi ja toetuse kavandamisel.
 • Vägivallatsejatega töö aspektid.
 • Eestis kättesaadavad teenused ja abivõimalused.
 • Koolituspäeval osalejale väljastatakse tõend pärast meilile saadetud tagasiside täitmist.

Koolituspäev Eesti spetsialistidele veebikeskkonnas toimub 4. mail 2022. aastal.

Koolituspäeva ajakava: 

08.45-09.00 veebiseminarile sisenemine

09.00-10.30 koolitus

10.30-10.45 paus

10.45-12.15 koolitus

12.15-13.00 lõuna

13.00-14.30 koolitus

Koolitaja on Ene Ahas: 

 • vandeadvokaat, lepitaja
 • superviisor-coach, mentor
 • vanemlus-, vägivallast loobumise toetamise nõustaja
 • peretoetaja, konstellöör 
 • ema

Ene omab aastatepikkust töökogemust erinevate perekondlike ja tööalaste probleemidega tegemisel erinevates rollides. Ta on grupijuht sotsiaalprogrammides “Hoolivad isad”, “Naised vägivallata”, “Väeneiduse “ (tüdrukute agressiooni juhtimine).  Tallinna Lastekodus peretoetaja. KLAT (kinnise lasteasutuse teenus) jätkutoe mentor.

MTÜ Vaiter viib ellu 2022 aastal projekti “Eesti spetsialistide teadlikkuse tõstmine perevägivallast”(2014-2021.1.05.20-0029), mille eesmärk on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas ja tõsta spetsialistide teadlikkust. Sellega seoses pakume tasuta koolitusi Eesti spetsialistidele, kes võivad oma töös kokku puutuda lähisuhtevägivallaga. 

Koolituse maht on 6 akadeemilist tundi ja koolituse järgselt on paranenud teadmised perevägivalla põhjustest, tagajärgedest, abistamisvõimalustest, taasohvristamise vältimisest ja ametkondade koostöö tõhustamise võimalustest. Koolituse sihtgrupp: sotsiaaltöötajad (sh KOV nõunikud ja spetsialistid, allasutuste töötajad- hooldustöötajad, tugiisikud, peretöötajad jne), lastekaitsetöötajad, politseitöötajad, hooldekodude töötajad, puuetega inimeste hoolekandeasutuste töötajad, prokuratuuri töötajad, kohtunikud ja kohtujuristid, haridustöötajad ja tugipersonal, perearstid ja õed. 

Õpiväljundid:

 • Paranenud teadlikkus lähisuhtevägivalla levikust, perevägivallast, vägivallast kui sotsiaalsest ja inimõiguse probleemist.
 • Vägivalla erinevate vormide tuvastamine / mõistmine, millal on konflikt ja millal vägivald.
 • Arusaamine väljakutsetest, mis ohvritel on vägivallatsejast lahkumisel, lähenemisviisid ohvrikeskse lähenemise tagamiseks sekkumise kavandamisel.
 • Suurenenud teadlikkus vägivallaga seotud soopõhistest müütidest, soopõhise vägivalla mõistmine, soolisest vaatenurgast vajaliku toe ja abi pakkumisest.
 • Ohvrite vägivaldsesse suhtesse jäämise tegurite ja ohvrikeskse lähenemise olulisuse mõistmine sekkumise, abi ja toetuse kavandamisel.
 • Vägivallatsejatega töö aspektid.
 • Eestis kättesaadavad teenused ja abivõimalused.
 • Koolituspäeval osalejale väljastatakse tõend pärast meilile saadetud tagasiside täitmist.

Koolituspäev Lääne-Eesti spetsialistidele toimub 05. mail 2022. aastal Haapsalu Kutsehariduskeskuse suures saalis.

Koolituspäeva ajakava: 

09.30-10.00 kogunemine

10.00-11.30 koolitus

11.30-11.45 paus

11.45-13.15 koolitus

13.15-14.00 lõuna

14.00-15.30 koolitus

15.30 – 16.00 lõpuring, küsimused

Koolitaja on Ene Ahas: 

 • vandeadvokaat, lepitaja
 • superviisor-coach, mentor
 • vanemlus-, vägivallast loobumise toetamise nõustaja
 • peretoetaja, konstellöör 
 • ema

Ene omab aastatepikkust töökogemust erinevate perekondlike ja tööalaste probleemidega tegemisel erinevates rollides. Ta on grupijuht sotsiaalprogrammides “Hoolivad isad”, “Naised vägivallata”, “Väeneiduse “ (tüdrukute agressiooni juhtimine).  Tallinna Lastekodus peretoetaja. KLAT (kinnise lasteasutuse teenus) jätkutoe mentor.

MTÜ Vaiter viib ellu 2022 aastal projekti “Eesti spetsialistide teadlikkuse tõstmine perevägivallast”(2014-2021.1.05.20-0029), mille eesmärk on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas ja tõsta spetsialistide teadlikkust. Sellega seoses pakume tasuta koolitusi Eesti spetsialistidele, kes võivad oma töös kokku puutuda lähisuhtevägivallaga. 

Koolituse sihtgrupp on asenduskodude töötajad ja koolituse maht on 36 akadeemilist tundi (4 koolituspäeva). Koolitussarja kuupäevad on 11. – 12. mai ja 29.-30. september. Koolitus toimub Tallinnas (asukoht täpsustamisel). 

NB! Registreerumiseks kirjuta liisi@vaiter.ee 

Õpiväljundid

 • Paranenud teadlikkus lähisuhtevägivalla levikust, perevägivallast, vägivallast kui sotsiaalsest ja inimõiguse probleemist.
 • Vägivalla erinevate vormide tuvastamine/ mõistmine, millal on konflikt ja millal – vägivald.
 • Omandatud teadmised vägivalda selgitavatest teooriatest, nende kasutamisest praktikas – vägivald kui sotsiaalne probleem, vägivalla tsüklid, vägivalla struktuurne olemus.
 • Suurenenud teadlikkus vägivallaga seotud soopõhistest müütidest, mõistmine soopõhisest vägivallast, soolisest vaatenurgast, vajaliku toe ja abi pakkumisest.
 • Põhiaspektide mõistmine vägivallaohvrite/kurjategijatega konsulteerimisel.
 • Omandatud oskused ohvritega vesteldes intervjuuvahendeid praktikas kasutada.
 • Erialane kompetents, valdkonna piiride mõistmine.
 • Soolise vaatenurga tunnustamine ohvriga konsulteerides
 • Teadlikkus lähisuhtevägivalla puhul abi ja toetuse võimalustest.
 • Koolituspäeval osalejale väljastatakse tõend pärast meilile saadetud tagasiside täitmist.

Lisaks sihtgrupi vajadustest lähtuvalt: 

 • Omandatud üldine ülevaade laste- ja noorte seksuaalsest arengu etappidest, seksuaalkasvatuse põhimõtetest (nt. eakohasus, positiivne lähenemine, nõusolek, võrdsus, austus) ning toetavatest õppematerjalidest.
 • Oskus hinnata laste- ja noorte seksuaalkäitumist (loomulik, sobimatu ja lubamatu) ja sellele reageerida lähtudes Lipusüsteemi põhimõtetest.
 • Teadmine erivajadusega laste seksuaalkasvatusest ja olemasolevatest toetavatest materjalidest.

Koolituspäevade ajakava: 

09.45-10.00 kogunemine

10.00-11.30 koolitus

11.30-11.45 paus

11.45-13.15 koolitus

13.15-14.00 lõuna

14.00-15.30 koolitus

15.30-15.45 paus

15.45-17.15 koolitus

1h iseseisva tööna (koolitusega seonduvate materjalide iseseisev läbitöötamine)

Koolitajad: 

Kai Part – MD, PhD, naistearst ja õppejõud Tartu Ülikoolis Tartu Ülikooli Kliinikumis, Maailma Terviseorganisatsiooni seksuaalhariduse ekspertgrupi liige. Kai on kirjutanud koos kolleegidega seksuaalkasvatuse õpetajaraamatu II ja III kooliastmele, koostanud 8. klassi inimeseõpetuse õpiku, kohandanud ja sisuliselt toimetanud lasteaia seksuaalkasvatuse juhendmaterjali. 

Kai kaasabil sai Eestisse toodud  Lipusüsteemi metoodika

https://www.etis.ee/CV/Kai_Part/est  

Tiivi Pihla – ämmaemand, noortenõustaja, seksuaalhariduse lektor SA Tartu Ülikooli Kliinikumis, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõud-vanemõpetaja.

https://www.etis.ee/CV/Tiivi_Pihla/est

 

Registreerimine https://forms.gle/MsczHLUNDoCGtuFj6 Info: liisi@vaiter.ee

MTÜ Vaiter viib ellu 2022 aastal projekti “Eesti spetsialistide teadlikkuse tõstmine perevägivallast”(2014-2021.1.05.20-0029), mille eesmärk on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas ja tõsta spetsialistide teadlikkust. Sellega seoses pakume tasuta koolitusi Eesti spetsialistidele, kes võivad oma töös kokku puutuda lähisuhtevägivallaga. 

Koolituse maht on 6 akadeemilist tundi ja koolituse järgselt on paranenud teadmised perevägivalla põhjustest, tagajärgedest, abistamisvõimalustest, taasohvristamise vältimisest ja ametkondade koostöö tõhustamise võimalustest. Koolituse sihtgrupp: sotsiaaltöötajad (sh KOV nõunikud ja spetsialistid, allasutuste töötajad- hooldustöötajad, tugiisikud, peretöötajad jne), lastekaitsetöötajad, politseitöötajad, hooldekodude töötajad, puuetega inimeste hoolekandeasutuste töötajad, prokuratuuri töötajad, kohtunikud ja kohtujuristid, haridustöötajad ja tugipersonal, perearstid ja õed. 

Õpiväljundid:

 • Paranenud teadlikkus lähisuhtevägivalla levikust, perevägivallast, vägivallast kui sotsiaalsest ja inimõiguse probleemist.
 • Vägivalla erinevate vormide tuvastamine / mõistmine, millal on konflikt ja millal vägivald.
 • Arusaamine väljakutsetest, mis ohvritel on vägivallatsejast lahkumisel, lähenemisviisid ohvrikeskse lähenemise tagamiseks sekkumise kavandamisel.
 • Suurenenud teadlikkus vägivallaga seotud soopõhistest müütidest, soopõhise vägivalla mõistmine, soolisest vaatenurgast vajaliku toe ja abi pakkumisest.
 • Ohvrite vägivaldsesse suhtesse jäämise tegurite ja ohvrikeskse lähenemise olulisuse mõistmine sekkumise, abi ja toetuse kavandamisel.
 • Eestis kättesaadavad teenused ja abivõimalused.
 • Koolituspäeval osalejale väljastatakse tõend pärast meilile saadetud tagasiside täitmist.

Koolituspäev Lõuna-Eesti spetsialistidele toimub 12. mail 2022. aastal Valgamaa kutseõppekeskuse aulas. Koolituspäeva ajakava: 

09.30-10.00 kogunemine

10.00-11.30 koolitus

11.30-11.45 paus

11.45-13.15 koolitus

13.15-14.00 lõuna

14.00-15.30 koolitus

15.30 – 16.00 lõpuring, küsimused

 

Koolitajad

Kait Sinisalu on lähisuhte- ja seksuaalvägivalla ohvritega töötav psühhoterapeut ja koolitaja. Ta on läbinud GISis (Gestalt Institute of Scandinavia) kliinilise psühhoterapeudi väljaõppe.

dr. Made Laanpere on Eesti naistearstide seltsi president, naistearst, noorte nõustaja, lõuna-Eesti SAK meeskonna liige. Ta on seksuaalvägivalla ohvrite abistamise võrgustiku üks eestvedajaist. https://www.etis.ee/CV/Made_Laanpere/est

MTÜ Vaiter viib ellu 2022 aastal projekti “Eesti spetsialistide teadlikkuse tõstmine perevägivallast”(2014-2021.1.05.20-0029), mille eesmärk on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas ja tõsta spetsialistide teadlikkust. Sellega seoses pakume tasuta koolitusi Eesti spetsialistidele, kes võivad oma töös kokku puutuda lähisuhtevägivallaga. 

Koolituse maht on 6 akadeemilist tundi ja koolituse järgselt on paranenud teadmised perevägivalla põhjustest, tagajärgedest, abistamisvõimalustest, taasohvristamise vältimisest ja ametkondade koostöö tõhustamise võimalustest. 

Koolituse sihtgrupp: justiitssüsteemis töötajad (politseitöötajad, prokuratuuri töötajad, kohtunikud ja kohtujuristid, kriminaalhooldusametnikud, ohvriabitöötajad. Aga osaleda võivad ka sotsiaaltöötajad (sh KOV nõunikud ja spetsialistid, allasutuste töötajad- hooldustöötajad, tugiisikud, peretöötajad jne), lastekaitsetöötajad, hooldekodude töötajad, puuetega inimeste hoolekandeasutuste töötajad, haridustöötajad ja tugipersonal, perearstid ja õed. 

Õpiväljundid:

 • Paranenud teadlikkus lähisuhtevägivalla levikust, perevägivallast, vägivallast kui sotsiaalsest ja inimõiguse probleemist.
 • Vägivalla erinevate vormide tuvastamine / mõistmine, millal on konflikt ja millal vägivald.
 • Arusaamine väljakutsetest, mis ohvritel on vägivallatsejast lahkumisel, lähenemisviisid ohvrikeskse lähenemise tagamiseks sekkumise kavandamisel.
 • Suurenenud teadlikkus vägivallaga seotud soopõhistest müütidest, soopõhise vägivalla mõistmine, soolisest vaatenurgast vajaliku toe ja abi pakkumisest.
 • Ohvrite vägivaldsesse suhtesse jäämise tegurite ja ohvrikeskse lähenemise olulisuse mõistmine sekkumise, abi ja toetuse kavandamisel.
 • Eestis kättesaadavad teenused ja abivõimalused.
 • Koolituspäeval osalejale väljastatakse tõend pärast meilile saadetud tagasiside täitmist.

Koolituspäev Eesti justiitssüsteemis töötavatele spetsialistidele veebikeskkonnas toimub 27. mail 2022. aastal.

Koolituspäeva ajakava: 

08.45-09.00 veebiseminarile sisenemine

09.00-10.30 koolitus

10.30-10.45 paus

10.45-12.15 koolitus

12.15-13.00 lõuna

13.00-14.30 koolitus

 

Koolitajad:  

Kait Sinisalu on lähisuhte- ja seksuaalvägivalla ohvritega töötav psühhoterapeut ja koolitaja. Ta on läbinud GISis (Gestalt Institute of Scandinavia) kliinilise psühhoterapeudi väljaõppe.

dr. Made Laanpere on Eesti naistearstide seltsi president, naistearst, noorte nõustaja, lõuna-Eesti SAK meeskonna liige. Ta on seksuaalvägivalla ohvrite abistamise võrgustiku üks eestvedajaist. https://www.etis.ee/CV/Made_Laanpere/est

MTÜ Vaiter viib ellu 2022 aastal projekti “Eesti spetsialistide teadlikkuse tõstmine perevägivallast”(2014-2021.1.05.20-0029), mille eesmärk on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas ja tõsta spetsialistide teadlikkust. Sellega seoses pakume tasuta koolitusi Eesti spetsialistidele, kes võivad oma töös kokku puutuda lähisuhtevägivallaga. 

Koolituse maht on 36 akadeemilist tundi. 

Koolituse sihtgrupp: sotsiaalpedagoogid. 

Koolitussarja toimumise kuupäevad on 25.-26. august Tartus, aadress täpsustamisel.

NB! Registreerimiseks kirjuta liisi@vaiter.ee 

Õpiväljundid

 • Omandatud on baasteadmised lähisuhtevägivalla olemusest, selle liikidest, põhjustest, mõjudest (olemus, fenomen, taust) . Teadlikkus lähisuhtevägivalla all kannatava perega toimuvast, erinevate osapoolte vaates.
 • Olemas on teadlikkus lähisuhtevägivalla kohta käivatest müütidest.
 • Paranenud teadlikkus lähisuhtevägivalla levikust, perevägivallast, vägivallast kui sotsiaalsest ja inimõiguse probleemist.
 • Omandatud on teadmised vägivalla erinevate vormide tuvastamisest / mõistmisest, millal on konflikt ja millal vägivald.
 • Teadmised seksuaalvägivalla olemusest, abistamisvõimalustest (seksuaalvägivalla kriisiabikeskused ja lastemajad, SAK, Marac).
 • Teadmised kohtinguvägivallast.
 • Suurenenud teadlikkus vägivallaga seotud soopõhistest müütidest, soopõhise vägivalla mõistmine, soolisest vaatenurgast vajaliku toe ja abi pakkumisest.
 • Teadlikkus erinevatest aspektidest töös ägivallatsejatega.
 • Teadlikkus Eestis kättesaadavate teenuste ja abivõimaluste kohta.
 • Teadlikkus laste ja noorte seksuaalse arengu etappidest.
 • Omandatud teadmised seksuaalkasvatusest koolis, materjalidest ja lähenemisviisidest.
 • Suurenenud teadlikkus noorte riskikäitumise kohta ja sekkumisvõimaluste kohta.
 • Teadlikkus kontseptsioonist “Ühtne klass”.
 • Teadmised koolikeskkonnas turvalise õhkkonna loomise kohta.
 • Paranenud teadmised lastekaitse spetsialisti võimalustest noore abistamisel LSV juhtumite korral
 • Koolituspäeval osalejale väljastatakse tõend pärast meilile saadetud tagasiside täitmist.

Koolituspäevade ajakava: 

09.45-10.00 kogunemine

10.00-11.30 koolitus

11.30-11.45 paus

11.45-13.15 koolitus

13.15-14.00 lõuna

14.00-15.30 koolitus

15.30-15.45 paus

15.45-17.15 koolitus

1h iseseisva tööna (koolitusega seonduvate materjalide iseseisev läbitöötamine)

Koolitajad

Kait Sinisalu on lähisuhte- ja seksuaalvägivalla ohvritega töötav psühhoterapeut. Tal on haridus Tartu Ülikoolis Sotsiaaltöö erialal (BA); GIS (Gestalt Institute of Scandinavia) kliinilise psühhoterapeudi erialal.

Made Laanpere on Eesti naistearstide seltsi president, naistearst, noortenõustaja. Ta on seksuaalvägivalla ohvrite abistamise võrgustiku eestvedaja ja teeb väga suurt tööd selleks, et seksuaalvägivalla ohvrid oleks hoitud. https://www.etis.ee/CV/Made_Laanpere/est

Tiivi Pihla – ämmaemand, noortenõustaja, seksuaalhariduse lektor SA Tartu Ülikooli Kliinikumis, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõud-vanemõpetaja.

https://www.etis.ee/CV/Tiivi_Pihla/est

Meelis Kukk – Tallinna Lastekodu juhataja, koolitaja ja nõustaja. 

Haridus: Tallinna Ülikoolis MA eripedagoog-nõustaja.

Registreerimine läbi Sotsiaalpedagoogide Ühingu, info liisi@vaiter.ee.

MTÜ Vaiter viib ellu 2022 aastal projekti “Eesti spetsialistide teadlikkuse tõstmine perevägivallast”(2014-2021.1.05.20-0029), mille eesmärk on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas ja tõsta spetsialistide teadlikkust. Sellega seoses pakume tasuta koolitusi Eesti spetsialistidele, kes võivad oma töös kokku puutuda lähisuhtevägivallaga. 

Sihtgrupp: Tallinna Perekeskuse töötajad ja Tallinna linna lastekaitsespetsialistid.

Koolituspäevad toimuvad

 • 8. september
 • 30. september
 • 6. oktoober
 • 14. oktoober

 

Koolituse maht on 36 akadeemilist tundi. 

 

Õpiväljundid

 • Paranenud teadlikkus lähisuhtevägivalla levikust, perevägivallast, vägivallast kui sotsiaalsest ja inimõiguse probleemist.
 • Vägivalla erinevate vormide tuvastamine/ mõistmine, millal on konflikt ja millal – vägivald.
 • Omandatud teadmised vägivalda selgitavatest teooriatest, nende kasutamisest praktikas – vägivald kui sotsiaalne probleem, vägivalla tsüklid, vägivalla struktuurne olemus.
 • Arusaamine väljakutsetest, mis ohvritel on vägivallatsejast lahkumisel, lähenemisviisid ohvrikeskse lähenemise tagamiseks sekkumise kavandamisel.
 • Suurenenud teadlikkus vägivallaga seotud soopõhistest müütidest, mõistmine soopõhisest vägivallast, soolisest vaatenurgast, vajaliku toe ja abi pakkumisest.
 • Ohvrite vägivaldsesse suhtesse jäämise tegurite ja ohvrikeskse lähenemise olulisuse mõistmine sekkumise, abi ja toetuse kavandamisel.
 • Kurjategijate manipulatsioonide tuvastamine ohvrite, teenusepakkujatega.
 • Suurenenud teadlikkus vägivallaga seotud soopõhistest müütidest, mõistmine soopõhisest vägivallast, soolisest vaatenurgast, vajaliku toe ja abi pakkumisest.
 • Ohvrite vägivaldsesse suhtesse jäämise tegurite ja ohvrikeskse lähenemise olulisuse mõistmine sekkumise, abi ja toetuse kavandamisel.
 • Kurjategijate manipulatsioonide tuvastamine ohvrite, teenusepakkujatega.
 • Koolituspäeval osalejale väljastatakse tõend pärast meilile saadetud tagasiside täitmist.

Lisaks arvesse võttes sihtgrupi soove: 

Paranenud teadmised:

Vägivaldsest mentaliteedist;

Ohvrirollist; 

Seksuaalvägivallast, abivõimalustest; 

Seksuaalsest ahistamisest;

Kohtinguvägivallast, kohtinguvägivaldsest suhtest ja selle teadvustamisest;

Prostitutsioonist;

Noortevägivallast, (lubamatust) seksuaalkäitumisest.

 

Koolitajad

Kait Sinisalu on lähisuhte- ja seksuaalvägivalla ohvritega töötav psühhoterapeut. Tal on haridus Tartu Ülikoolis Sotsiaaltöö erialal (BA); GIS (Gestalt Institute of Scandinavia) kliinilise psühhoterapeudi erialal.

Made Laanpere on Eesti naistearstide seltsi president, naistearst, noortenõustaja. Ta on seksuaalvägivalla ohvrite abistamise võrgustiku eestvedaja ja teeb väga suurt tööd selleks, et seksuaalvägivalla ohvrid oleks hoitud. https://www.etis.ee/CV/Made_Laanpere/est

Tiivi Pihla – ämmaemand, noortenõustaja, seksuaalhariduse lektor SA Tartu Ülikooli Kliinikumis, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis õppejõud-vanemõpetaja.

https://www.etis.ee/CV/Tiivi_Pihla/est

Meelis Kukk – Tallinna Lastekodu juhataja, koolitaja ja nõustaja.  Haridus: Tallinna Ülikoolis MA eripedagoog-nõustaja.

Kai Part – MD, PhD, naistearst ja õppejõud Tartu Ülikoolis Tartu Ülikooli Kliinikumis, Maailma Terviseorganisatsiooni seksuaalhariduse ekspertgrupi liige. Kai on kirjutanud koos kolleegidega seksuaalkasvatuse õpetajaraamatu II ja III kooliastmele, koostanud 8. klassi inimeseõpetuse õpiku, kohandanud ja sisuliselt toimetanud lasteaia seksuaalkasvatuse juhendmaterjali. Kai kaasabil sai Eestisse toodud  Lipusüsteemi metoodika

https://www.etis.ee/CV/Kai_Part/est 

MTÜ Vaiter viib ellu 2022 aastal projekti “Eesti spetsialistide teadlikkuse tõstmine perevägivallast”(2014-2021.1.05.20-0029), mille eesmärk on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas ja tõsta spetsialistide teadlikkust. Sellega seoses pakume tasuta koolitusi Eesti spetsialistidele, kes võivad oma töös kokku puutuda lähisuhtevägivallaga. 

Koolituse maht on 6 akadeemilist tundi ja koolituse järgselt on paranenud teadmised perevägivalla põhjustest, tagajärgedest, abistamisvõimalustest, taasohvristamise vältimisest ja ametkondade koostöö tõhustamise võimalustest.  

Koolituse sihtgrupp: sotsiaaltöötajad (sh KOV nõunikud ja spetsialistid, allasutuste töötajad- hooldustöötajad, tugiisikud, peretöötajad jne), lastekaitsetöötajad, politseitöötajad, hooldekodude töötajad, puuetega inimeste hoolekandeasutuste töötajad, prokuratuuri töötajad, kohtunikud ja kohtujuristid, haridustöötajad ja tugipersonal, perearstid ja õed.

Õpiväljundid:

 • Paranenud teadlikkus lähisuhtevägivalla levikust, perevägivallast, vägivallast kui sotsiaalsest ja inimõiguse probleemist.
 • Vägivalla erinevate vormide tuvastamine / mõistmine, millal on konflikt ja millal vägivald.
 • Arusaamine väljakutsetest, mis ohvritel on vägivallatsejast lahkumisel, lähenemisviisid ohvrikeskse lähenemise tagamiseks sekkumise kavandamisel.
 • Suurenenud teadlikkus vägivallaga seotud soopõhistest müütidest, soopõhise vägivalla mõistmine, soolisest vaatenurgast vajaliku toe ja abi pakkumisest.
 • Ohvrite vägivaldsesse suhtesse jäämise tegurite ja ohvrikeskse lähenemise olulisuse mõistmine sekkumise, abi ja toetuse kavandamisel.
 • Vägivallatsejatega töö aspektid.
 • Eestis kättesaadavad teenused ja abivõimalused.
 • Koolituspäeval osalejale väljastatakse tõend pärast meilile saadetud tagasiside täitmist.

Koolituspäev Eesti spetsialistidele veebikeskkonnas toimub 29. septembril 2022. aastal.

Koolituspäeva ajakava: 

08.45-09.00 veebiseminarile sisenemine

09.00-10.30 koolitus

10.30-10.45 paus

10.45-12.15 koolitus

12.15-13.00 lõuna

13.00-14.30 koolitus

Koolitaja: 

Meelis Kukk – Tallinna Lastekodu juhataja, koolitaja ja nõustaja. 

Hariduse on Meelis omandanud Tallinna Ülikoolis MA eripedagoog-nõustaja erialal.

MTÜ Vaiter viib ellu 2022 aastal projekti “Eesti spetsialistide teadlikkuse tõstmine perevägivallast”(2014-2021.1.05.20-0029), mille eesmärk on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas ja tõsta spetsialistide teadlikkust. Sellega seoses pakume tasuta koolitusi Eesti spetsialistidele, kes võivad oma töös kokku puutuda lähisuhtevägivallaga. 

Koolituse maht on 6 akadeemilist tundi ja koolituse järgselt on paranenud teadmised perevägivalla põhjustest, tagajärgedest, abistamisvõimalustest, taasohvristamise vältimisest ja ametkondade koostöö tõhustamise võimalustest.  

Koolituse sihtgrupp: sotsiaaltöötajad (sh KOV nõunikud ja spetsialistid, allasutuste töötajad- hooldustöötajad, tugiisikud, peretöötajad jne), lastekaitsetöötajad, politseitöötajad, hooldekodude töötajad, puuetega inimeste hoolekandeasutuste töötajad, prokuratuuri töötajad, kohtunikud ja kohtujuristid, haridustöötajad ja tugipersonal, perearstid ja õed.

Õpiväljundid:

 • Paranenud teadlikkus lähisuhtevägivalla levikust, perevägivallast, vägivallast kui sotsiaalsest ja inimõiguse probleemist.
 • Vägivalla erinevate vormide tuvastamine / mõistmine, millal on konflikt ja millal vägivald.
 • Arusaamine väljakutsetest, mis ohvritel on vägivallatsejast lahkumisel, lähenemisviisid ohvrikeskse lähenemise tagamiseks sekkumise kavandamisel.
 • Suurenenud teadlikkus vägivallaga seotud soopõhistest müütidest, soopõhise vägivalla mõistmine, soolisest vaatenurgast vajaliku toe ja abi pakkumisest.
 • Ohvrite vägivaldsesse suhtesse jäämise tegurite ja ohvrikeskse lähenemise olulisuse mõistmine sekkumise, abi ja toetuse kavandamisel.
 • Vägivallatsejatega töö aspektid.
 • Eestis kättesaadavad teenused ja abivõimalused.
 • Koolituspäeval osalejale väljastatakse tõend pärast meilile saadetud tagasiside täitmist.

Koolitajast:

Oljona on pikalt töötanud psühholoogina laste turvakeskuses, mis pakub sotsiaal-psühholoogilist rehabilitatsiooni sõltuvus- ja käitumishäiretega lastele, kes on väga erinevate probleemidega ning enamuses perevägivalla kogemusega.
Oma töös on ta kokku puutunud vägivaldsete klientidega ja vägivalla toimepanijatega. Oljona peab väga oluliseks teha tööd vägivaldsete hoiakutega ning tõsta sel teemal inimeste teadlikkust.

MTÜ Vaiter viib ellu 2022 aastal projekti “Eesti spetsialistide teadlikkuse tõstmine perevägivallast”(2014-2021.1.05.20-0029), mille eesmärk on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas ja tõsta spetsialistide teadlikkust. Sellega seoses pakume tasuta koolitusi Eesti spetsialistidele, kes võivad oma töös kokku puutuda lähisuhtevägivallaga. 

Koolituse maht on 6 akadeemilist tundi ja koolituse järgselt on paranenud teadmised perevägivalla põhjustest, tagajärgedest, abistamisvõimalustest, taasohvristamise vältimisest ja ametkondade koostöö tõhustamise võimalustest.  

Koolituse sihtgrupp: sotsiaaltöötajad (sh KOV nõunikud ja spetsialistid, allasutuste töötajad- hooldustöötajad, tugiisikud, peretöötajad jne), lastekaitsetöötajad, politseitöötajad, hooldekodude töötajad, puuetega inimeste hoolekandeasutuste töötajad, prokuratuuri töötajad, kohtunikud ja kohtujuristid, haridustöötajad ja tugipersonal, perearstid ja õed.

Õpiväljundid:

 • Paranenud teadlikkus lähisuhtevägivalla levikust, perevägivallast, vägivallast kui sotsiaalsest ja inimõiguse probleemist.
 • Vägivalla erinevate vormide tuvastamine / mõistmine, millal on konflikt ja millal vägivald.
 • Arusaamine väljakutsetest, mis ohvritel on vägivallatsejast lahkumisel, lähenemisviisid ohvrikeskse lähenemise tagamiseks sekkumise kavandamisel.
 • Suurenenud teadlikkus vägivallaga seotud soopõhistest müütidest, soopõhise vägivalla mõistmine, soolisest vaatenurgast vajaliku toe ja abi pakkumisest.
 • Ohvrite vägivaldsesse suhtesse jäämise tegurite ja ohvrikeskse lähenemise olulisuse mõistmine sekkumise, abi ja toetuse kavandamisel.
 • Vägivallatsejatega töö aspektid.
 • Eestis kättesaadavad teenused ja abivõimalused.
 • Koolituspäeval osalejale väljastatakse tõend pärast meilile saadetud tagasiside täitmist.

Koolitajast:

Oljona on pikalt töötanud psühholoogina laste turvakeskuses, mis pakub sotsiaal-psühholoogilist rehabilitatsiooni sõltuvus- ja käitumishäiretega lastele, kes on väga erinevate probleemidega ning enamuses perevägivalla kogemusega.
Oma töös on ta kokku puutunud vägivaldsete klientidega ja vägivalla toimepanijatega. Oljona peab väga oluliseks teha tööd vägivaldsete hoiakutega ning tõsta sel teemal inimeste teadlikkust.

Registreerumine

Registreerumiseks kliki alloleval nupul:

Projekti üldeesmärk

Projekti eesmärgiks on vähendada perevägivalda ja soolist vägivalda Eesti ühiskonnas ning tõsta spetsialistide teadlikkust perevägivallast ja soolisest vägivallast.

Projekti tegevuste kaudu koolitatakse vähemalt 310 spetsialisti üle Eesti, kes saavad teadlikumaks perevägivallast ja soolisest vägivallast ning nende põhjustest, tagajärgedest, abistamisvõimalustest, taasohvristamise vältimisest ja ametkondade koostöö tõhustamise võimalustest. Töötatakse välja koolitusmaterjalid ja kaks koolitusprogrammi, võttes arvesse sihtrühmade vajadusi.

Läbi spetsialistide teadlikkuse tõstmise on võimalik kujundada turvalisemat ühiskonda, kuna teadliku aitaja abil ennetatakse vägivalda või katkestatakse vägivallaringi jätkumine võimalikult varakult. Spetsialistide hoiakud, teadmised ja suhtlemisviis aitavad kaasa kannatanu taastumisele ning vägivalla toimepanija jaoks abi otsimisele. Perevägivalla vähendamine on tõhus, kui koostöö on koordineeritud ning alusteadmised on olemas võimalikult laial inimest ümbritseval ringil. Antud projekti raames koolitatakse politsei, ohvriabi-, kohaliku omavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitsetöötajaid, naiste tugikeskuste, tervishoiuteenuste osutajaid, prokuratuuri, kohtute töötajaid ja kriminaalhooldajaid ja teisi riigi-, era- või kolmanda sektori esindajaid, samuti ka haridustöötajaid, iluteenindajaid, vabatahtlikke ning hoolekandeasutuste töötajaid.

Koolitustel käsitletakse põhjalikult vägivalda kasutavate meeste ja naiste temaatikat ja tutvustatakse vägivalda kasutavatele või kasutada kartvatele meestele ja naistele suunatud teenuseid, mille osas on MTÜ VAITER koolitajatel vastavad teadmised ja tööalased kogemused. MTÜ VAITER omab programmide “Hoolivad isad” ja “Naised vägivallata” esindusõigust Eestis. Koolitusel käsitletakse sihtrühmade seas ka LGBT+ ja transnoorte vastast vägivalda, samuti eakatevastast ja puuetega inimeste vastast vägivalda ning hoolduskoormusega isikute poolset vägivalda hooldatavate suhtes.

Koolitusprogrammide kokkupanek põhineb sihtrühma poolt antud sisendinfol koolitusvajaduste kohta.

Projekt sai alguse veebikonverentsiga “Teadmised tagavad turvalisuse”, mis toimus 26. novembril kell 10:00 – 15:15. Vaata järele siin: https://www.onlineexpo.com/ee/teadmised-tagavad-turvalisuse-raagime-lahisuhtevagivallast/

KONTAKT:

Projektijuht Liisi Truumets
Tel 55 959 974
E-mail liisi@vaiter.ee

Koostööpartnerid