Dokumentaalfilm “Maailma kõige õnnelikum mees”, Soome 2019

Filmi temaatika põhineb võrdsuse, armastuse ja heaolu teemadel meeste ja nende poegade vaatevinklist, kes näitavad ilustamata oma emotsionaalset üksindust ja ausust. Filmile järgneb vestlus ekspertidega. Räägime meeste ja isade ees olevatest väljakutsetest ning abi saamise võimalustest Eestis. Film on üles ehitatud kuue loo ümber. See algab kooli kontekstist ja kulgeb läbi sõjaväeteenistuse, vahi alla võtmise, läbipõlemise ja ainete kuritarvitamise, lõpetades terviseprobleemide poolt põhjustatud enneaegse surmaga. Kuulata saab meeste lugusid kogu Soomest. Inimlikud saatused muudavad filmi liigutavaks, kuid samas suurele publikule äratuntavaks. Treiler: https://www.youtube.com/watch?v=lO9xtGGcSgw Arutelust: Sigrid Petoffer (arutelu juht), koolitaja ja MTÜ VAITER projektijuht. Ta on ligi 30. aastat töötanud asendushoolduse valdkonnas ja seetõttu teab liigagi hästi, kui oluline on tagada… Read More

Continue Reading

VAITER on litsentseeritud programmi “Hoolivad isad” rakendaja Eestis

Alates 1. novembrist 2018 koordineerib MTÜ VAITER Eestis Erasmus+ toetuse abil programmi “Hoolivad isad”. Programmi omanike poolt väljastatud litsents annab meile ainuõiguse programmi rakendamiseks. Õigusega kaasneb kohustus tagada programmi rakendamine ja arendamine vastavalt juhistele ning grupijuhtide supervisioon. „Hoolivad isad“ on loodud selleks, et senisest enam ja paremini kaasata isasid laste kasvatamisse ning seeläbi tagada oma laste turvalisus ja heaolu. Programmi eesmärk on lõpetada isapoolne vägivaldne käitumine oma laste ja nende ema suhtes ning soodustada austavat ning vägivallavaba suhtlemist teise lapsevanemaga. Programm koosneb 17- nädalat kestvatest grupikohtumistest (nädalas kaks tundi) isadele, süsteemsest kontaktist emadega ja koostööst programmi suunajaga (lastekaitsetöötaja, prokurör jne). Täna osaleb Eesti programmis “Hoolivad isad” 31 isa, kelle peres… Read More

Continue Reading

Riskide hindamine programmis „Hoolivad isad“

Autor: Sigrid Petoffer, MTÜ VAITER projektijuht Soovides lapsi ja peresid aidata, tuleb mõista, et iga probleem vajab erinevat abi ja „üks asi lahendab kõik probleemid“ lähenemine on ebaefektiivne. Näiteks nagu laste väärkohtlemine, mis on põhjustatud peamiselt neljast asjaolust: puudulikud vanemlikud oskused, vanemlikku võimekust nõrgestavad asjaolud (nagu nt sõltuvused), vanemate sotsialiseerumine (puudub kontroll oma emotsioonide üle) või depressiivsed perekondlikud tingimused (iga lapse käitumisprobleem tundub väljakannatamatu). Seega erinevaid sekkumisi peaks olema pigem rohkem kui vähem. 2018. aastal Eestis rakendama hakatud programm „Hoolivad isad: turvalisem elu lastele“ on sotsiaal- ja õigusvaldkonnas juba laialdast tähelepanu pälvinud, aga ka küsimusi tõstatanud. Kellele programm on mõeldud? Kuidas toimida olukorras, kui tegemist on isaga, kelle puhul võib… Read More

Continue Reading