Koolitused

Spetsialistidele
•   Lapse toetamine seksuaalsel arengul ja riskikäitumise ennetamisel

2 akadeemilist tundi

hind 290 EUR

•   Lapse toetamine seksuaalsel arengul ja riskikäitumise ennetamisel

8 akadeemilist tundi

hind kokkuleppel

•   Lapse seksuaalne areng ning täiskasvanu roll lapse toetamisel

2 akadeemilist tundi

hind 290 EUR

•   Lapsed ja riskikäitumine, kuidas seda ennetada ja last toetada

2 akadeemilist tundi

hind 290 EUR

•   Eakate vastane vägivald, selle äratundmine ja ennetamine

2 akadeemilist tundi

hind 290 EUR

•   Eakate vaimne tervis

2 akadeemilist tundi

hind 290 EUR

Lapsevanematele 
•   Lapse toetamine seksuaalsel arengul ja riskikäitumise ennetamisel

2 akadeemilist tundi

hind 290 EUR

•   Lapse toetamine seksuaalsel arengul ja riskikäitumise ennetamisel

8 akadeemilist tundi

hind kokkuleppel

•   Lapse seksuaalne areng ning täiskasvanu roll lapse toetamisel

2 akadeemilist tundi

hind 290 EUR

•   Lapsed ja riskikäitumine, kuidas seda ennetada ja last toetada

2 akadeemilist tundi

hind 290 EUR

•   Erivajadustega lapse toetamine seksuaalsel arengul

8 akadeemilist tundi

hind kokkuleppel

•   Eelkooliealiste laste seksuaalsus

6 akadeemilist tundi

hind kokkuleppel

•   Erivajadustega laste vanemate tugigrupp
2 akadeemilist tundi

hind kokkuleppel