Superviseeritud lapse ja lahuselava vanema videokohtumised


Superviseeritud lapse ja lahuselava vanema videokohtumised

Praegu on keerulised ajad kõigile vanematele ja lastele. Püüame omalt poolt pakkuda lahendusi ka sel ajal kui ei saa näost-näkku kohtuda, et lapsed saaksid siiski olla kontaktis ka oma mujal elava vanemaga.

Pakume videokohtumisi erinevatel põhjustel oma lastest lahuselavatele vanematele, kes soovivad siiski kontakti oma lastega hoida. Videokohtumised on toetatud VAITER tiimi poolt. Kohtumist korraldab VAITERi tiim ning lapse ja vanema kohtumist vahendab meie meeskond. Kohtumine on meie poolt kontrollitud terve aja ning me võime sekkuda vajadusel ja eemaldada/tagasi suunata lapsevanema.

Videokohtmine ei asenda küll tavapärast lapse ja vanema kohtumist, kuid see on üheks võimalikuks lahenduseks kui muudmoodi pole kontakt võimalik.

  • Püüame leida sobivaima aja kõigile kohtumise osalistele.
  • Korraldame eelkontakti lapse ja temaga kooselava vanemaga, et rääkida läbi videokohtumisega seonduv, piirid ja ootused. Kasutame ZOOM lahendust  – vanemad võiksid seda juba eelnevalt katsetada, et oleksid kursis selle toimimisega.
  • Iga vanem saab kohtumiseks lingi emaili kaudu, millele tuleb klikkida, et ühineda videokõnega vastaval ajal.
  • Lapsega kooselav vanem ei tohiks olla samas toas lapsega, kui laps räägib oma teise, lahuselava vanemaga.
  • Kohtumised on VAITERi poolt toetatud ja monitooritud.
  • Videokohtumise ajal pole VAITERi meeskonda näha lapsele ja temaga kohtuvale vanemale ja ka laps ei näe ega kuule meid.
  • Lapsevanemad ei tohi videokohtumisi lindistada.

Toetatud videokohtumised maksavad 65€/tund ja superviseeritud (teeme kohtumise ajal märkmeid ja anname tagasisidet) videokohtumised maksavad 75€/tund.

Huvi korral võtke ühendust info@vaiter.ee